Wat is een URL?

De Uniform Resource Locator, of URL, is de aanduiding die wordt gegeven aan een bepaalde internetbron, zoals een webpagina of website. Het is een gedefinieerde naamgevingsconventie voor het adresseren van webpagina's die online toegankelijk zijn. U kunt de exacte locatie van een specifiek stuk unieke inhoud op internet vinden door de URL te gebruiken. URL's ondersteunen alleen de ASCII-tekenset, maar niet-ASCII-tekens zoals het spatieteken worden als onveilige tekens beschouwd. Onveilige tekens worden bij het coderen van een URL vaak vervangen door speciale tekens die spaties worden genoemd.

Waarom mogen spaties niet in URL's worden gebruikt?

Aangezien URL's de manier zijn waarop karakters naar internet worden overgebracht, is het coderen van URL's een delicate onderneming bij webontwikkeling en -ontwerp. Vanwege hun impact op de code en het resultaat, worden sommige karakters als onveilig beschouwd. Deze tekens staan ​​bekend als niet-ASCII-tekens en het spatieteken is een van deze onveilige tekens. Een URL die spaties bevat, wordt ongeldig gemaakt en wanneer de URL wordt verwerkt door tekstverwerkingssoftware, kan de aanwezigheid van spaties ertoe leiden dat er onbeduidende hiaten verschijnen en onbelangrijke spaties verschijnen, waardoor de URL onleesbaar wordt voor de computer en menselijke gebruikers.

Koppeltekens en onderstrepingstekens in URL

Spaties (zoals '%20' of '+') zijn zoekreeksen die soms door programmeurs worden gebruikt om spaties in URL's te coderen. Deze praktijk wordt echter niet aangeraden, omdat het kan leiden tot verbroken links, onoverzichtelijke links of verlies van link equity wanneer gebruikers op de link klikken of de URL delen. De SEO-score van de URL kan ook worden beïnvloed door het gebruik van witruimte, aangezien dit een negatief effect heeft op de gebruikerservaring in termen van leesbaarheid. De URL-structuur van een website moet zo eenvoudig en leesbaar zijn voor zowel webcrawlers als eindgebruikers, dus het wordt aanbevolen dat websites die hun platform willen behouden en uitbreiden geen witruimte gebruiken en streepjes of koppeltekens gebruiken in plaats van spaties. Vanwege hun gebruiksvriendelijkheid raadt Google aan om het koppelteken als spacer in de URL te gebruiken.

Het koppelteken (-)

Het koppelteken, of streepje zoals het meer algemeen bekend is, is de door Google aanbevolen vervanging van het spatieteken in een URL. Het gebruik van koppeltekens vergemakkelijkt de berekening van de gegevens op uw pagina door de webcrawlers van Google, wat resulteert in nauwkeurigere en consistentere resultaten. Als gevolg hiervan beschouwt Google koppeltekens als woordscheidingstekens. Dat wil zeggen, 'voxilo-utm-manager' zou door Google-webcrawlers worden gezien als 'voxilo utm-manager'. Gebruikers en zoekmachines kunnen snel concepten onderscheiden die in een URL door een streepje van elkaar gescheiden zijn. De instroom van verkeer naar uw website zou toenemen omdat uw URL duidelijk is voor webcrawlers en mensen.

Underscore (_)

In URL's wordt het onderstrepingsteken ook gebruikt om spaties en afzonderlijke woorden te vervangen. Maar een onderstrepingsteken fungeert meestal als een aaneenschakelingsmarkering. Het voegt de gescheiden woorden samen als één. Met andere woorden, 'voxilo_utm_manager' zou door een webcrawler van een machine worden geïnterpreteerd als 'voxiloutmmanager'. Een onderstrepingsteken in een URL voor een webpagina is gebruiksvriendelijk, maar omdat het niet computervriendelijk is, heeft de opname ervan weinig effect op het verbeteren van de SEO-prestaties van de site.

Hyphens Vs Underscore in URL

As established, web crawlers recognize hyphens as word spacers in URLs making it simpler to read by both computers and people. File names, subdomain names, and subfolder names that are stored on your websites can contain hyphens. Use hyphens for better results when building a new site. Since it provides extra characters to domain names, using hyphens in domain names is not a good idea. Some people may find it more challenging to remember domain names with hyphens. Hyphens in domain names might also harm your brand’s reputation. It may be viewed as a spam link and this would cause your site’s SEO ranking to decrease significantly. Web crawlers do not identify underscores as word separators even though they are user-friendly. Underscores can be used when naming subfolders. Instead of using underscores in your URL, use hyphens. Hyphens are better for spacing words in URLs. If you have an existing webpage containing underscores, you do not need to change it from underscores to hyphens as it would take a long time for the changes to be recognized by Google.