The difference between Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)

Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) zijn gerelateerde termen, maar hebben verschillende verschillen.

Kunstmatige intelligentie (AI)

AI is een breed vakgebied van informatica dat tot doel heeft systemen of machines te creëren die taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Dit kan taken omvatten zoals visuele perceptie, spraakherkenning, besluitvorming, probleemoplossing, natuurlijke taalverwerking en vele andere. AI kan worden ingedeeld in twee soorten: Smalle of Zwakke AI, die is ontworpen voor een specifieke taak of domein, en Algemene of Sterke AI, die de mogelijkheid heeft om elke intellectuele taak uit te voeren die een mens kan.

Machine Learning (ML)

Machine learning is een subset van AI en verwijst naar het proces waarbij een machine of systeem leert van ervaring of gegevens zonder expliciet te worden geprogrammeerd. Met andere woorden, het omvat de ontwikkeling van algoritmes die een systeem in staat stellen om te leren van gegevens, patronen te identificeren en voorspellingen of beslissingen te nemen op basis van de geleerde patronen. ML-algoritmes kunnen worden onderverdeeld in drie soorten: supervized learning, unsupervised learning en reinforcement learning.

Het belangrijkste verschil tussen AI en ML is dat AI een breder concept is dat het overkoepelende vakgebied van intelligente systemen omvat, terwijl ML een specifieke subset van AI is die zich richt op de ontwikkeling van algoritmes waarmee machines kunnen leren van gegevens. Met andere woorden, ML is een techniek die wordt gebruikt binnen het bredere veld van AI om machines te laten leren en hun prestaties in de loop van de tijd te verbeteren zonder expliciet te worden geprogrammeerd, terwijl AI een breder scala aan concepten, methoden en technologieën omvat dan alleen machine learning, zoals expertsystemen, regelgebaseerde systemen en symbolisch redeneren, onder andere.

Samengevat is AI het bredere vakgebied van het creëren van intelligente systemen, terwijl ML een specifieke subset van AI is die zich richt op de ontwikkeling van algoritmes voor machines om te leren van gegevens. ML is een van de technieken die wordt gebruikt binnen het vakgebied van AI om machines te laten leren en beslissingen te nemen op basis van geleerde patronen.